Ανοίγει ο δρόμος για την άσκηση επαγγέλματος από αποφοίτους ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια χωρίς να χρειάζεται αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΔΑΟΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Η εν λόγω αλλαγή ξεκίνησε ήδη για τους δικηγόρους, με τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου.

Η τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης, ψηφίστηκε στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Προβλέπεται, σύμφωνα με τα Νέα, ότι οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά κολεγίων θα εγγράφονται πλέον στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών. Δηλαδή, με απλή προσκόμιση του πτυχίου και χωρίς την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), που ήταν έως τώρα απαραίτητη.

Μετά την πρακτική άσκηση 18 μηνών, οι απόφοιτοι θα συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων,  όπως και οι πτυχιούχοι των ελληνικών νομικών σχολών. Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους στο δικηγορικό σύλλογο του πρωτοδικείου που επιθυμούν.

Η τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης αντικατέστησε τον περιορισμό του νόμου, ότι για να εγγραφούν θα έπρεπε να «είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω (σ.σ. ευρωπαϊκών) κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής».

Μετά από αυτή την αλλαγή, που προς το παρόν αφορά τους δικηγόρους, αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για ανάλογη μεταχείριση και άλλων επαγγελμάτων για τα οποία παρέχονται σπουδές και σε κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια.

Η αρμοδιότητα του ελέγχου της επάρκειας των αποφοίτων αυτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα περάσει στις επαγγελματικές ενώσεις  οι οποίες θα τους ελέγχουν με τη διαδικασία των εξετάσεων, όπως κάνουν και για τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων.