Επίσκεψη γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους που θα πραγματοποιηθεί στην Ακρόπολη το Σάββατο 20/05/2017.

Η επίσκεψη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος HEART, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων και συγκεκριμένα πραγματοποιείται στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων της Ραφήνας.

Το πρόγραμμα HopE ΑcceleRaTor (HEART) απευθύνεται σε πρόσφυγες και στοχεύει στην ομαλή τους ένταξη στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσής τους. Το HEART υλοποιείται στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Ραφήνα και περιλαμβάνει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και παράλληλες δράσεις εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης γυναικών. To πρόγραμμα υιοθετεί την προσέγγιση του οικογενειακού γραμματισμού μέσα από διαπολιτισμική επικοινωνία και δράση. Μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία πραγματοποιείται στα ελληνικά και στα αγγλικά, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εξοικειώνονται με στρατηγικές μάθησης και αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης στη ζωή του ανθρώπου. Παράλληλα, αποκτούν γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες, ενώ ενισχύεται η κατανόησή τους για την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Ανάλογα με τις ανάγκες, τις συνθήκες και τους διαθέσιμους πόρους, είναι δυνατό να προστίθενται επιπλέον δράσεις στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της «συνομιλίας» των πολιτισμών οι γυναίκες παρουσίασαν σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα εμβληματικά μνημεία από τις πατρίδες τους, ενώ το ερχόμενο Σάββατο 20 Απριλίου  θα επισκεφθούν με τα παιδιά τους τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, όπου θα ξεναγηθούν. Μέσω της πολιτισμικής ανταλλαγής αναδεικνύονται κοινές πτυχές πολύ διαφορετικών πολιτισμών. Το HopE ΑcceleRaTor (HEART) δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που συνδέονται με θετικές αξίες και στάσεις ζωής. Το HopE ΑcceleRaTor (HEART) είναι ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί σε αυτόνομες συνδεόμενες μεταξύ τους ενότητες (που λαμβάνουν τη μορφή τμημάτων ή/και δράσεων).  Υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιμέρους ενότητες χρηματοδοτούνται από διάφορους δωρητές και χορηγούς.

Αναλυτικότερα σχετικά με το HEART μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ http://www.migrants.gr/hope-accelerator/. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hopeaccelarator@lrf.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3626150.