Είναι γεγονός ότι η καθημερινή κλινική και χειρουργική δουλειά των ιατρών, θέτει συνεχώς νέα ερωτηματικά. Αναδεικνύει συχνά νέες ανάγκες που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, αλλά και παλαιότερες που δεν έχουν ικανοποιηθεί με επαρκή τεχνολογικά μέσα.

Από την αρχή της επιστημονικής του διαδρομής, ο μηχανολόγος μηχανικός και διδάκτωρ εμβιομηχανικής, Βαγγέλης Μαγνήσαλης είχε διαπιστώσει πως σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι νέες ιατρικές ιδέες τίθενται επί τάπητος μεταξύ συναδέλφων στο περιθώριο συνεδρίων, αλλά στη συνέχεια «μένουν στα συρτάρια» νικημένες από την αμείλικτη κλινική καθημερινότητα.

Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει μία πανελλαδικά καινοτόμο εταιρία που με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εξοπλισμό θα έδινε μία ουσιαστική ευκαιρία στις ερευνητικές ιδέες να επιζήσουν, να εξεταστούν, να δοκιμαστούν και να επιτύχουν.

Συχνά αναδεικνύονται εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης, των οποίων η τελική χρήση προϋποθέτει τη συγκριτική ερευνητική αξιολόγηση με εργαστηριακή ή και υπολογιστική μεθοδολογία. Για να μπορέσει όλη αυτή η ερευνητική αναζήτηση να μεταφραστεί σε κλινικό και κοινωνικό κέρδος, χρειάζεται να υπάρξει συστηματική διεπιστημονική έρευνα με εξειδικευμένο προσωπικό, περιβάλλον και τεχνογνωσία.

Ίδρυση και Πορεία

H BioHexagon Ltd ιδρύθηκε το 2010 από τον Βαγγέλη Μαγνήσαλη, γεγονός που αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός οργανωμένου περιβάλλοντος εξειδικευμένης βιοϊατρικής τεχνογνωσίας για την υποδοχή και εξυπηρέτηση καινοτόμων ιατρικών ιδεών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (biomedical research & development).

Από το 2003, ο Μαγνήσαλης είχε δημιουργήσει το πρωτοποριακό, για τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας, μελετητικό γραφείο και εργαστήριο www.bioengineering.gr, το οποίο παρείχε υπηρεσίες βιοϊατρικής και εμβιομηχανικής έρευνας και εκπαίδευσης σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους χειρουργούς κυρίως της ορθοπαιδικής.

Το 2010 λοιπόν και εν μέσω οικονομικής κρίσης, δημιουργήθηκε πεισματικά η BioHexagon, σαν αναβάθμιση και επέκταση μίας προϋπάρχουσας επιστημονικής και επαγγελματικής καινοτομίας, απευθυνόμενη πλέον σε όλες τις χειρουργικές και κλινικές ειδικότητες.

H BioHexagon προσφέρει υπηρεσίες βιοϊατρικής έρευνας και ανάπτυξης σε γιατρούς, εταιρίες αλλά και ασθενείς, που θέλουν να μελετήσουν και να υλοποιήσουν μία νέα ιδέα τους. Συνήθως πρόκειται για ένα νέο κλινικό ή χειρουργικό προϊόν, εργαλείο, συσκευή, μέθοδο κλπ. που από την βασική αρχική ιδέα, χρειάζεται πλέον να περάσει από ωριμότερα στάδια μελέτης, σχεδιασμού, προτυποποίησης, βελτιστοποίησης, δοκιμών κλπ. έως πιθανώς και το στάδιο της επιστημονικής δημοσίευσης, κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας (πατέντας), βιομηχανικής εκμετάλλευσης και κατασκευής κλπ.

Στον ελληνικό χώρο, η BioHexagon έχει ήδη ένα σημαντικό επιστημονικό προφίλ, με ερευνητικά έργα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναγνωρισμένες ευρεσιτεχνίες. Επίσης έχει ήδη να παρουσιασει πολύθεματικό εκπαιδευτικό έργο σε μεταπτυχιακό επιπεδο καθως και συστηματικη υποστηριξη ασθενων σε θέματα εμβιομηχανικης.

Στα μελλοντικά πλάνα της BioHexagon είναι να αποκτήσει εξίσου σημαντική αναγνώριση και στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό ιατρικό και βιομηχανικό χώρο. Επιπλέον δε, να αναβαθμίσει το σύνολο των υπηρεσιών της με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η υψηλή εργαστηριακή τεχνολογία και το σύγχρονο λογισμικό βιοϊατρικών εφαρμογών.

Σημαντική μελλοντική προτεραιότητα για την BioHexagon είναι επίσης να εμπνεύσει την πολύπλευρη συνεργασία με νέους επιστήμονες που επιθυμούν να προσεγγίσουν αυτό το πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό επαγγελματικό αντικείμενο.

WORK in NUMBERS

Ενδεικτικά το έργο της εταιρίας σε αριθμούς για την περίοδο 2003-2013 (2015):

• 100+ projects σχεδιασμού, ανάλυσης και εργαστηριακών δοκιμών
• 20 διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
• 50 προφορικές ανακοινώσεις και διαλέξεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
• 15 επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών

• 10 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ελλήνων ιατρών, διεθνή και σε αναζήτηση βιομηχανικής εκμετάλλευσης, όπως η αρθροπλαστική γόνατος, η αρθροπλαστική ισχίου, το οδοντικό εμφύτευμα και άλλα.

Υπηρεσίες & Θεματικές Περιοχές:

Εμβιομηχανική, ορθοπαιδική εμβιομηχανική, οδοντιατρική εμβιομηχανική, ορθοπαιδική έρευνα, βιοϋλικά, βιοϊατρική έρευνα, βιοϊατρική τεχνολογία, βιοϊατρική μηχανική, βιολογική μηχανική, εμφυτεύματα, ανάλυση εμφυτευμάτων, έρευνα και τεχνολογία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), καινοτομία, ευρεσιτεχνία (πατέντες, ευρεσιτεχνίες στην ιατρική και βιοϊατρική), εργαστηριακές δοκιμές, εργαστηριακές αναλύσεις, ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, υπολογιστική μηχανική, υπολογιστική εμβιομηχανική, ιατρική εκπαίδευση, χειρουργικά εργαλεία, αποκατάσταση, ορθοπαιδική (ορθοπεδική), οδοντιατρική, προσθετική, ορθωτική (ορθοτική), τεχνητά μέλη, κηδεμόνες, νάρθηκες, ανάλυση βάδισης, εργαστήριο δοκιμών, προεγχειρητικά μοντέλα σε 3D printer

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο:  www.BioHexagon.com.