Μελέτες, ποιήµατα, εικόνες, καταγραφές µνήµης, παραφράσεις και νέες µεταφράσεις είναι µερικά από τα περιεχόµενα του βιβλίου «Μπεθ, ένα κυλιόμενο αρχείο για τον Μπόρχες» που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Πατάκη.

Ο τρίτος κύκλος του αρχείου που σχηµάτιζε ο συγγραφέας του από το 1971 για τον Μπόρχες µοιάζει να ολοκληρώνεται πια, εστιάζοντας τώρα στα ερµηνευτικά, κυρίως, κείµενα, που γράφτηκαν και ξαναγράφτηκαν µε διάφορες αφορµές.

«Έργο ετερογενές» το χαρακτήρισε ο Νάσος Βαγενάς «γιατί ενώνει όλα σχεδόν τα λογοτεχνικά είδη, όχι µε τη συγχώνευση των ειδών σ’ ένα ενιαίο κείµενο, αλλά µε την απρόσµικτη συµπαράθεσή τους. Η λειτουργία του βιβλίου αυτού είναι πολύπλευρη: Ως φιλολογική µελέτη αποτελεί συµβολή στην µπορχεσιανή βιβλιογραφία. Ως λογοτεχνικό έργο είναι µια έξυπνη σύνθεση, µε αρκετές εκπλήξεις».

O Δημήτρης Καλοκύρης γεννήθηκε το 1948 στο Ρέθυµνο. Εδώ και 50 χρόνια γράφει και σχεδιάζει βιβλία (ποίηση, πεζογραφία, δοκίµια, µεταφράσεις, φωτογραφία). Ίδρυσε και διηύθυνε λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά περιοδικά (Τραµ, Χάρτης κ.ά.). Από τις αρχές της δεκαετίας του ᾽70 ασχολείται συστηµατικά µε το έργο του Μπόρχες µε µεταφράσεις, οµιλίες, άρθρα, συµµετοχές σε διεθνή συνέδρια και ραδιοφωνικές εκποµπές.

Συναντήθηκαν δύο φορές και συζήτησαν διεξοδικά.

Το Μπεθ είναι το πρώτο βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Μπόρχες στα ελληνικά. Aπό τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα Ποιήµατα του Μπόρχες σε δική του µετάφραση.