Δέκα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι BMW Group, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars και Volvo Group, θα δημιουργήσουν ένα Κέντρο Έρευνας Πρώτων Υλών (Raw Materials Observatory) που θα επισημαίνει και θα ασχολείται με δεοντολογικά και περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων στην προμήθεια πρώτων υλών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Με συντονιστή την CSR Europe, το “DRIVE Sustainability” στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην αντιμετώπιση θεμάτων σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το νέο Raw Materials Observatory θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των πιθανών ρίσκων στην λήψη πρώτων υλών όπως μίκα, κοβάλτιο, ελαστικό και δέρμα. Το σχέδιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων θα αποκαλυφθεί στις αρχές του 2018.

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία “DRIVE Sustainability” βασίζεται στο πρόγραμμα της Ford “Partnership for A Cleaner Environment”, που ξεκίνησε το 2014, και παρέχει εργαλεία παρακολούθησης που βοηθούν τους προμηθευτές να παρακολουθούν και να πετυχαίνουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Καθώς οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την πρόοδό τους και να μοιράζονται τις καλύτερες πρακτικές τους, αυτό βοηθά στη συνέχεια και άλλους προμηθευτές να περιορίσουν τα ρίσκα, να βελτιώσουν την απόδοση, να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν τα απόβλητα.

Με προμηθευτές σε περισσότερες από 60 χώρες, που αναπτύσσονται σε δέκα επίπεδα - από την λήψη των πρώτων υλών μέχρι τα ανταλλακτικά του ολοκληρωμένου αυτοκινήτου - η Ford έχει εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές ακολουθούν τα πρότυπα της εταιρίας.