Με τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να περιγραφεί η προσωπικότητα ενός ελέφαντα, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική έρευνα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν την κοινωνικότητα, την επιθετικότητα και την προσοχή.

Μεταξύ του 2014 και του 2017, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Turku στη Φινλανδία μελέτησαν 257 ελέφαντες στην Μυανμάρ (πράγμα που σημαίνει ότι η μελέτη τους επικεντρώθηκε μόνο στους ασιατικούς και όχι τους αφρικανικούς ελέφαντες). Στη συνέχεια ζήτησαν από τους εκπαιδευτές των ελεφάντων να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συμπεριφορά τους. Στο ερωτηματολόγιο ρωτήθηκαν για τα χαρακτηριστικά των ελεφάντων όπως την αγάπη που δείχνουν, την εμπιστοσύνη (για παράδειγμα, τη λήψη αποφάσεων χωρίς δισταγμό), την εφευρετικότητα, την άτακτη συμπεριφορά και τη βραδύτητα τους.

«Συναντήσαμε ελεφάντες που ήταν σαφώς πιο περίεργοι και πιο γενναίοι από τους άλλους. Για παράδειγμα, προσπαθούσαν πάντα να κλέβουν τα καρπούζια που προορίζονταν ως ανταμοιβή», δήλωσε σε δηλώσεις ο Martin Seltmann που πήρε μέρος στην έρευνα.

Σε αυτές τις 28 αξιολογήσεις, οι ερευνητές προσδιόρισαν 15 συμπεριφορές που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρία χαρακτηριστικά και να συσχετιστούν μεταξύ τους. Οι ερευνητές αναμένεται να βρουν διαφορές στην προσωπικότητα των αρσενικών και θηλυκών ασιατικών ελεφάντων, καθώς έχουν πολύ διαφορετικές κοινωνικές τάσεις. «Οι θηλυκοί ελέφαντες ζουν σε μικρές οικογενειακές ομάδες με ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών και η συνοχή των ομάδων είναι πολύ σημαντική, ενώ λίγα είναι γνωστά για την κοινωνική ζωή των αρσενικών ελεφάντων», τόνισαν οι ερευνητές.