Πιο ευέλικτους και αποτελεσµατικούς τρόπους για την εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου αναζητά το υπουργείο Υγείας µετά τη διαπίστωση, την οποία παραδέχεται και ο υπουργός Υγείας, ότι οι διατάξεις του ισχύοντος νόµου καταστρατηγούνται

«H απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους κλειστούς δηµόσιους χώρους έχει θεσµοθετηθεί µε οµοφωνία όλων των κοµµάτων. Οµως η εφαρµογή του έχει εµφανίσει πολλά προβλήµατα – ειδικά στην τήρηση των µέτρων στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο υπουργός επιµένει ότι το νοµικό πλαίσιο δεν θα µείνει στα χαρτιά, «γι’ αυτό στο υπουργείο Υγείας πήραµε την πρωτοβουλία να υπάρξει µέσα στις επόµενες ηµέρες συνεργασία του γενικού γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας κ. Αντώνη ∆ηµόπουλου µε τους γενικούς γραµµατείς των συναρµόδιων υπουργείων Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Εσωτερικών (∆ηµοτική Αστυνοµία), µε σκοπό να εξειδικευτούν ζητήµατα εφαρµογής. Πάντως, σε ό,τι αφορά το υπουργείο Υγείας έχουµε καταθέσει τροπολογία για την ένταξη του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας στους ελεγκτικούς µηχανισµούς».