Ύφεση 6,6% παρουσίασε η ελληνική οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της Eurostat. Σημειώνεται ότι στην ΕΕ, την ίδια περίοδο, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% και στην Ευρωζώνη κατά 2%.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης με ύφεση σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Συνολικά στην ΕΕ μόνο δύο χώρες μέλη παρουσιάζουν ύφεση, η Ελλάδα και η Ρουμανία (-0,6%). Το ελληνικό ΑΕΠ υποχώρησε το τέταρτο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το τρίτο κατά 1,4%. Στο σύνολο του 2010, μειώθηκε κατά 4,5% έναντι πρόβλεψης στον προϋπολογισμό για 4,2%. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στους «27».

Στο σύνολο του 2010, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε 1,7% για την Ευρωζώνη και 1,8% για την ΕΕ, έναντι ύφεσης 4,1% και 4,2% αντίστοιχα. Σχετικά με τις καταναλωτικές δαπάνες, αυξήθηκαν κατά 0,4% στην ευρωζώνη και 0,3% στην ΕΕ. Αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές (1,8% ) και στις δύο ζώνες, αλλά και οι εισαγωγές κατά 1,1% και 1,4%, αντίστοιχα.