Πρόστιμα συνολικού ύψους 900.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ για παραβάσεις των υποχρεώσεών της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ποινές επιβλήθηκαν μετά από προσφυγή της εταιρίας Energa, που δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και σχετική έρευνα που ακολούθησε. Η ΡΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων στην απόφασή της ότι υπήρξαν περιπτώσεις καταναλωτών που, ενώ είχαν αλλάξει προμηθευτή, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν λογαριασμούς από τον προηγούμενο (συνήθως τη ΔΕΗ), ότι η ΔΕΗ καθυστερεί την εκκαθάριση πληρωμών και εισπράξεων, ότι δεν ενημέρωνε έως πρόσφατα τους πελάτες των εναλλακτικών προμηθευτών (αλλά μόνο τους δικούς της) για την ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης και ότι δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως Διαχειριστή Δικτύου παρά το γεγονός ότι είχε το χρονικό περιθώριο να το κάνει.

Η ΡΑΕ κάλεσε επίσης τη ΔΕΗ να λάβει μέτρα συμμόρφωσης, σε συγκεκριμένες προθεσμίες.