Επιταγές (vouchers) για σπουδές σε δημόσια ή ιδιωτικά μεταλυκειακά εκπαιδευτήρια, προγράμματα επιχειρηματικότητας αλλά και σύνδεση των σχολείων με την τοπική κοινωνία, φέρεται να περιλαμβάνει το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Δια Βίου Εκπαίδευση.

Οι πολίτες προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στη διάρκεια της ζωής τους, θα πρέπει να προχωρούν έκδοση επιταγών (vouchers) για σπουδές στην αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Οι επιταγές αυτές θα εκδίδονται με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα των υποψηφίων, σύμφωνα με το Βήμα. Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν το ποσό που θα εκδίδεται στο όνομά τους ώστε να σπουδάσουν σε Ίδρυμα της επιλογής τους (ιδιωτικό ή δημόσιο).

Πλέον τα προγράμματα κατάρτισης θα αναπτύσσουν από κοινού από επιχειρήσεις και το Δίκτυο Δια Βίου Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Έτσι, οι νέοι απόφοιτοι λυκείου, πανεπιστημίου και ΤΕΙ, ΙΕΚ θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και για ένα ποσοστό από αυτούς προβλέπεται ότι θα προσλαμβάνεται για ένα χρονικό διάστημα «μαθητείας».