Το επίπεδο της διατροφής των Ελλήνων φαίνεται να απειλεί η οικονομική κρίση καθώς σχεδόν ένας στους τέσσερις (24%) δηλώνει ότι είναι έτοιμος να υποβαθμίσει την ποιότητα των τροφίμων που προμηθεύεται ακόμα και αν αυτά αφορούν την διατροφή των παιδιών του.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η επιστημονική ομάδα «Διατροφή» με θέμα την επίδραση των οικονομικών μέτρων και συνθηκών στις διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, αν και η πλειονότητα των Ελλήνων (68%) προμηθεύεται τρόφιμα με κριτήριο την ποιότητα , ένα ποσοστό 29% αποφασίζει για την αγορά ενός προϊόντος με βάσης την τιμή.

Σε καθημερινά και προϊόντα ειδικών κατηγοριών έχουν παρατηρηθεί ήδη μεγάλες περικοπές, ενώ ένα ποσοστό 31% εκφράζει αδυναμία περαιτέρω περικοπών στην αγορά τροφίμων. Το 39% δηλώνει ότι δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερη οικονομία στην προμήθεια τροφίμων, ενώ το 24% υποστηρίζει ότι θα έκανε οικονομία στα προϊόντα που αφορούν την διατροφή των παιδιών,

Σχετικά με την διασκέδαση, σύμφωνα με τα στοιχεία, πριν από την οικονομική κρίση, το 48% υπολόγιζε τα χρήματα που ξόδευε για διασκέδαση - φαγητό, ενώ μετά την κρίση το ποσοστό ανέρχεται στο 78%. Παράλληλα το 62% δηλώνει ότι περικόπτει τις εξόδους για φαγητό ενώ το 67%, μειώνει σημαντικά την παραγγελία του φαγητού από έξω (delivery). Αντίστοιχα έχουν μειωθεί και οι έξοδοι για ποτό (53%) και για καφέ (33%).

Αύξηση παρατηρείται και στην χρήση λίστας για την αγορά τροφίμων. Πριν από την κρίση χρήση λίστας έκανε το 71%, ενώ μετά την κρίση η χρήση λίστας είανι δεδομένη για το 87%. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι πριν την κρίση μόλις το 19% δεν αγόραζε τρόφιμα εκτός λίστας, ενώ σήμερα την τηρεί πιστά το 69%.

Σημειώνεται ακόμη ότι το 71% του δείγματος δηλώνει ότι έχει επηρεαστεί το εισόδημά του και μελλοντικά θα επηρεαστεί ακόμα πιο πολύ, το 17% υποστηρίζει πως μπορεί τώρα να μην έχει επηρεαστεί αλλά στο μέλλον θα επηρεαστεί, και μόνο το 12% δηλώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί το εισόδημα του.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα ξεκίνησε στις 24/5/10 και τα πρώτα αποτελέσματα προέρχονται από δείγμα 687 απαντήσεων στο οποίο περιλαμβάνονται 76% γυναίκες και 24% άντρες. Από αυτούς το 55% είναι άγαμοι, το 40% παντρεμένοι και το 5% διαζευγμένοι. Το μηνιαίο οικογενειακό ήταν για το 5% μικρότερο των 700 ευρώ για το 30% μεταξύ 700-1.400 ευρώ, για το 40% μεταξύ 1.400-2.800 ευρώ και για το 25% πάνω από 2.800 ευρώ.