Έναν νέο τύπο αρχείων εικόνας που θα μειώσει το πλήθος των απαιτούμενων bytes κατά 40% παρουσίασε η Google. Το νέο format που ονομάστηκε WebP όπως ακριβώς και το jpeg, είναι ένα «πρότυπο απωλεστικής συμπίεσης εικόνων» (lossy format), δηλαδή δεν αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο της αρχικής εικόνας αλλά προσπαθεί να διατηρήσει την πιστότητα της στο μέτρο που το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται τις διαφορές.

Σε αντίθεση όμως με το jpeg, το WebP δεν μπορεί προς το παρόν να συνεργαστεί με κάθε φωτογραφική μηχανή, browser, πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας ή λειτουργικά συστήματα. Οι δοκιμές που έκανε η Google, μετατρέποντας ένα εκατομμύριο εικόνες από JPEG σε WebP, έδειξαν ότι ο όγκος των αρχείων μειώνεται κατά 39%. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται οι σελίδες, δεδομένου ότι φωτογραφίες και οι εικόνες αποτελούν σχεδόν το 65% των δεδομένων που μεταφέρονται όταν φορτώνει ένα site.

Το WebP βασίζεται στην προηγμένη μέθοδο συμπίεσης εικόνων που χρησιμοποιεί ο κωδικοποιητής βίντεο VP8 για να συμπιέσει τα καρέ των εικόνων. «Εφαρμόσαμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο VP8 και τις επεκτείναμε στην κωδικοποίηση εικόνων», ανέφερε ο Ρίτσαρντ Ράμπατ, διευθυντής Προϊόντων της Google. Η Google χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το video codec VP8 πέρυσι, όταν απέκτησε την εταιρεία On2 που το ανέπτυξε.

Αν και τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν ιδιαίτερα θετικά, η διάδοση ή όχι του WebP θα εξαρτηθεί από το αν θα το υιοθετήσουν τα προγράμματα πλοήγησης (browsers) του διαδικτύου. Ήδη η Google σχεδιάζει την υποστήριξη αυτού του WebP από τις μελλοντικές εκδόσεις του Google Chrome.

Το Google ανάρτησε συλλογή δειγμάτων στο διαδίκτυο, στην οποία γίνεται σύγκριση εικόνων WebP και JPEG.