Η εφημερίδα Financieele Dagblad, σε άρθρο της υποστηρίζει ότι οι επενδυτές που εξετάζουν την αγορά κρατικών ομολόγων της Ελλάδας, πρέπει να το ξανασκεφτούν καθώς ένα μεγάλο μέρος των νέων, ηλικίας 25-34 ετών, εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους.

Αυτή η διαπίστωση στηρίζεται σε έρευνα, που δημοσιεύεται στον Economist, σύμφωνα με την οποία το κόστος της αντιστάθμισης κινδύνου αθέτησης των κρατικών ομολόγων, στις λεγόμενες συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (swaps-CDS), σχετίζεται με τον αριθμό των νέων ανδρών, σε μια χώρα, που εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους.

Έτσι, για παράδειγμα, αναφέρει η εφημερίδα, στην Ελλάδα, το 60% των ανδρών, ηλικίας 25-34 ετών, ζει ακόμα με τους γονείς. Και αυτή η χώρα έχει, επίσης, την υψηλότερη τιμή στα swaps.

Αντίθετα, είναι λιγότερο επικίνδυνο να επενδύσει κανείς σε Γερμανία και Ολλανδία, δεδομένου ότι, στην Ολλανδία, περίπου το 12% των νέων ζουν στο σπίτι των γονιών τους, και στην Γερμανία, το 19%.

Όμως, μεταξύ Ιταλίας και Πορτογαλίας (που έχουν το ίδιο ποσοστό νέων που ζουν στο σπίτι των γονιών τους-48%), υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην τιμή των CDS. Στην Πορτογαλία, ένας επενδυτής πληρώνει σχεδόν τη διπλάσια τιμή από ό,τι στην Ιταλία.

Αυτό υποδεικνύει ότι η σύγκριση δεν είναι εντελώς δικαιολογημένη. Υπάρχουν παράγοντες που περιπλέκουν την κατάσταση.
Ένα ερώτημα, που θα μπορούσε να διατυπώσει ένας κάπως επικριτικός στατιστικολόγος, είναι, για παράδειγμα, πόσο ρευστή είναι η αγορά των swaps στην Ελλάδα ή την Ιταλία. Επιπλέον, το ποσοστό των νέων που ζουν στο σπίτι των γονιών τους μπορεί να μη σχετίζεται μόνο με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και με παραδόσεις που υπάρχουν στις νότιες χώρες, καταλήγει το δημοσίευμα.